Værktøj og maskiner


Min drejebænk er en ældre, men nyrenoveret Promat drejebænk med frihøjde på 30 cm, det giver mulighed for at dreje fade og skåle med op til 50 cm diameter. Det er en dejlig tung og stabil bænk.


Slibestøv  og fine spåner opfanger jeg med en Luna BDC 240 spånsuger. Svævestøv fjernes med en Record luftrenser. Som støvmaske bruger jeg en Axminster APF 10 Evolution powered respirator. Den yder en effektiv beskyttelse mod det støv spånsugeren og luftrenseren ikke fanger og virker samtidig som beskyttelsesvisir.


Til udskæring og tilpasning af klodser  bruger jeg en Makita elkædesav, en Scheppach Basa 3.OV båndsav og en Dewalt cap/rundsav. 

Grovdrejning og tørring

Når jeg modtager grønt/vådt træ, skærer jeg det op i passende stykker og forsegler

endetræet med hydrowax C (https://www.dorchdanola.dk/hydrowax.html) . Derefter

opbevares træet i skygge under en presenning eller i åbne plastsække for at nedsætte

indtørring og revnedannelse. Her kan træet så opbevares i begrænset tid uden at det mugner, afhængig af temperaturen og træarten.

Snarest muligt herefter tilpasses blokkene til rondeller med el-kædesav eller båndsav.

Til at fastholde blokkene med, under tilpasnmig med kædesaven, har jeg lavet en træ - konstruktion, som  jeg spænder fast i høvlebænken, herpå  fastspændes blokkene med stor skruetvinge, se billede.

Hele konstruktionen er limet sammen for at undgå skruer, der kan forårsage skader på savkæden.

Når klodsen skaL grovdrejes, skruer jeg en planskive på klodsens flade side, så jeg kan montere den på drejebænken. Herefter drejes ydersiden af og der formes en tenon på skålens bund. 

Herefter spændes skålen op på tenonen i en spændpatron, og skålens indre drejes bort, således at slut vægtykkelsen er minimum 10% af skålens diameter.

Derpå forsegles endetræet med hydrovoks både udvendig og indvendig. Herefter pakkes den grovdrejede skål ind i 20 til 30 lag avispapir, vejes og sættes til tørring ved 21°C og ca. 50 % luftfugtighed, på øverste hylde i kontoret.


Vægten følges med passende mellemrum, indtil den er konstant. Det tager fra 5 til 12

uger afhængig af skålens diameter og vægtykkelse. Ideen har jeg hentet fra en amerikansk hjemmeside. Avispapirets funktion er at forsinke fordampningen, fordele fugten og sammen

med hydrowax sikre en mere  ensartet udtørring af træet. Jo større skålen er, jo flere lag

avispapir skal den pakkes ind i. Metoden er meget sikker og reproducerbar . Har

lige pakket 16 cypres, 8 store valnød og 4 meget store bøg ud, heraf havde kun en enkelt skål fået en ubetydelig revne.

Metoden kræver lidt planlægning og tålmodighed. Hver gang jeg støder på interessant træ sætter jeg  en serie af grovdrejede skåle i gang, således at jeg altid har 20-30 tørre grovdrejede skåle i forskellig størrelse og træart på lager.

Eksempel

Grovdrejning og tørring af Douglas granklods på >25 kg til 42 cm diameter skål (en ud af fire). Det rusker lidt i bænken, selv ved laveste hastighed, på trods af at bænken vejer 250 kg. Den grovdrejede skål blev behandlet med hydrovoks på endetræet, pakket ind i 20 lag avispapir og sat til tørring  som beskrevet ovenfor. Efter 8 uger var vægten konstant og vandindholdet i træet under 10%. Skålen overlevede uden svindrevner. 

Her er så  en af de færdige skåle, 40 cm i diameter og 17 cm høj. Douglas har nogle flotte åretegninger. Skal tørre meget langsomt, dvs mange lag avispapir, for ikke at få små svindrevner. Overvejer, at anbringe den grovdrejede og  indpakkede skål i en papkasse næste gang.