Findrejning

Jeg er selvlært amatør og har aldrig deltaget i et drejekursus. Nedenstående fremgangsmåde er baseret på, hvad jeg har læst, set og erfaret mig til. Fremgangsmåden er måske helt forkert, set fra et professionelt synspunkt, men den fungerer godt for mig. Resultatet kan du selv bedømmer på de foregående sider.


Mit udgangsmmateriale for drejning af den færdige skål, er altid tørt træ enten i form af tørre grovdrejede skåle eller rondeller fremstillet fra tørre planker eller stammer. Størrelsen varierer fra saltlkar til 55 cm i diameter skåle og fade 6 til 30 cm høje. Vægtykkelsen drejer jeg så tynd som emnets størrelse og træarten tillader, slutresultatet ligger gennerelt mellem 4 til 10 mm.


Er udgangspunktet grovdrejede skåle, starter jeg med at rette skålen overkant af med en elhøvl så den bliver nogenlunde plan. Derefter spænder jeg emnet omvendt op i drejebænken, med åbningen ind mod spændpatronen, i en spændpatron monteret med 460 mm Vicmarc skålbakker. Emnet støttes med pinolen på tenonen og denne drejes rund.

Herefter skiftes der bakker og emnet vendes og spændes op på den nu cirkelrunde tenon. I næste trin formes og slibes skålens yderside.


Den største udfordring  med tyndvæggede skåle og fade, ligger for mig i afderejningen af indersiden af emnet. Udfordringen ligger i at undgå at skålens vægtykkelse kommer til at variere, fordi  skålen begynderat slå og blive lidt oval under dreje processen. Det kan aldrig helt undgås, men minimeres ved at færdiggøre skålens inderside i små trin, 5 til 10 cm af gangen afhængig  af, hvor tyndt man vil dreje og hvor dyb skålen er.


Jeg færdigdrejer indersiden helt ned i højde med bunden, inden jeg drejer denne af. Når den indvendige bund drejes af,  starter med at afsætte skålens dybde ved at dreje et 5-6 cm i diameter  hul i midten ad skålen. Derefte arbejder jeg mig langsomt udefter, med hyppige stop og kontrolmål og slutter med at dreje buen, hvor skålens bund og side mødes. Den tykke bund i den grovdrejede skål spiller en afgørende rolle i  stabiliseringen af skålen, det er derfor vigtig, at skålens sidder drejes helt færdig før bunden drejes af.


Når skålens ud- og indvendige side er færdiggjort og slebet, vendes skålen og spændes op i spændpatronen monteret med 480 mm skålbakker. For at undgå at bakkerne laver mærker på skålens sider monteres skålen med en læderrem eller gummi bånd mellem bakkerne og skålens sider. Tenonen støttes med pinolen og drejes bort på nær en lille tap hvor pinolen støtter på. Pinolen fjernes, tappen saves af  og sklålen bund findrejes så den buer 1-2 mm op ind mod midten, så den færdige skål står stabilt. Derefter slibes skålens udvendige bund.


Til findrejning bruger jeg hovedsagelig tre jern.  Et 12 mm U-stål, et 12 mm skrabejern og  en 22 mm bred og 6 mm tyk let afrundet mejsel. Sider og bund drejes af med U-stålet. Mejslen bruger jeg som skrabejern til at rette bunden af med, 12 mm skrabejernet bruger jeg til at færdiggøre den invendige overgang mellem side og bund. Jeg har afprøvet mange forskellige jern herunder ringstål og Crown Revolution udhulingsværktøj (sidstnævnte er til salg hvis nogen skulle være interesseret) og  tyndere og tykkere  U-stål til findrejning, men 12 mm U-stålet give mig den bedste fornemmelse og føling i kontakten til træet.


Jeg har også prøvet at bruge bredere og smallere skrabejern. Der er min erfaring, at smalle skrabejern giver meget bedre føling med jernets kontakt med træet og mindre risiko for jernet hugger i. På den anden side er det lettere, at få en glat overflade med bredere skrabejern på lige og svagt buede overflader. I min optik øger brede skabejern risikoen for hug, ved  færdiggørelsen af den invendige  overgang mellem side og bund i skåle med lodrette sider.  I den balance er jeg endt op med 12 mm jernet.

Under udarbejdelse 30.12.2019

Siderne i denne skål i Amerikansk valnød  (23 x 8 cm)  blev drejet  og slebet færdig i to trin.

Næste trin er at  dreje det overskydende træ i midten af skålen væk, afsætte dybden i midten af skålen og derefter dreje bunden af trinvis udefter og til slut forme rundingen hvor skålen sider og bund mødes .

Slibning Lakering